Nieuws

BERICHT 15 november 2019: stroomstoring
Er is op dit moment een stroomstoring. In de wijk technische ruimte hebben wij een tijdelijke stroomvoorziening geplaatst zodat het glasvezel wel beschikbaar is.

BERICHT 09 september 2019: nachtelijk transport windmolens
In de avond/nachtelijke uren gaan de transporten plaatsvinden naar de Avri te Geldermalsen, hierbij zal er wat vertraging plaatsvinden omdat wij wat meer ruimte nodig hebben dan een normaal transport. Deze transporten worden begeleid door transport begeleiders en zullen het verkeer ter plekken regelen. Data en tijden (de tijden zijn een schatting op dit moment omdat het de eerste transporten zijn).

10-9 op 11-9 DI/WO
Bladen +- 00:00 op de afrit
11-9 op 12-9 WO/DO
Narcelle + drivetrain + hub +- 20:00 op de afrit
12-9 op 13-9 DO/VR
Narcelle + drivetrain + hub +- 20:00 op de afrit
Bladen +- 00:00 op de afrit
13-9 op 14-9 VR/ZA
Toren bottum + mid 2 +- 00:00 op de afrit

BERICHT 15 augustus 2019: nachtelijk transport windmolens

Wij hebben van Hoks Road B.V. te Dreumel het verzoek gekregen om onderstaande informatie met u te delen. Het betreft het vervoer van windmolens naar de AVRI. Dit vervoer vindt in de nacht plaats.

Informatie van Hoks Road B.V.
  • Week 36 starten wij met het ombouwen van de route (borden komen op een tijdelijke paal te staan en er komen rijplaten te liggen in de bermen te liggen vanaf de snelweg tot aan de AVRI.
  • 2-9 op 3-9 in de nacht zal de afrit 30 worden afgesloten op de A15 (de afrit van Rotterdam ri Tiel) er zijn ook provinciaal op de N327 en de Plettenburglaan werkzaamheden.
  • In de weken 36 tot en met 42 zullen hier transporten plaatsvinden waardoor er kleine vertragingen kunnen ontstaan op deze wegen. (data zijn nog niet bekend)
Graag dit bericht delen met degene voor wie dit belangrijk kan zijn.

BERICHT 11 november 2018: brief gemeente Geldermalsen inzake verkeersbesluit Hondsgemet

Het gedeelte van het bedrijventerrein Hondsgemet Geldermalsen, ten zuiden van de Plettenburglaan komt steeds verder tot ontwikkeling. Daarom is het nodig om een verkeersbesluit te nemen om deze wegen in te richten volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. De voorrang op deze wegen wordt geregeld, er komen voorzieningen voor fietsers en op twee plaatsen wordt een parkeerverbod ingesteld.

Lees verder in het document verkeersbesluit Hondsgemet


BERICHT 1 mei 2018: ombouw poort Hondsgemet

Na uitvoerig testen hebben we kunnen vaststellen dat de ombouw van de poort, als u Hondsgemet verlaat, geslaagd is.
We hebben verschillende ondernemers gevraagd de poort een aantal dagen achtereenvolgens op verschillende tijden te testen en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Over ca. 6 weken wordt de werking met de betrokken partijen geëvalueerd en leest u hier over het vervolg.
Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op!


Zie onderstaande  berichten die wij de gemeente Geldermalsen hebben ontvangen. De leden hebben allen ook een mailbericht ontvangen.

BERICHT 3 APRIL 2018: De grondwerkzaamheden

Wat is uitgevoerd?
Het dijkje in de waterpartij ten zuiden van De Elzenhof is verwijderd omdat deze geen functie meer heeft. De gebieden Hondsgemet en De Plantage zijn 1 peilgebied geworden, waarbij de waterpartij en alle aangelegde watergangen (o.a. langs de motorcrossbaan, langs De Plettenburglaan) onderdeel uitmaken van het waterhuishoudkundige plan voor Hondsgemet.

Hoe lang blijft de grond liggen op het eiland?
De grond (klei) is tijdelijk in depot geplaatst op het braakliggende eiland en zal hier blijven liggen tot uiterlijk eind 2018. Daarna moet de aannemer deze weer verwijderd hebben. De klei die is ontgraven kan nu “rijpen” in het gronddepot, waarna hij toegepast kan worden als bouwstof (bijv. dijkenklei of steenfabriek) voor andere projecten of bestemmingen. In het kader van duurzaamheid is dit een positieve bijdrage. De grond zal door de aannemer netjes in depot geplaatst worden.

BERICHT 29 MAART 2018: Werkzaamheden op het kruispunt De Kraaldert-De Aaldor

Vanaf dinsdag 3 april 2018 gaat  aannemer Gebr. Van Kessel uit Buren starten met de werkzaamheden op het kruispunt De Kraaldert-De Aaldor. Hierdoor zal de Aaldor voor het doorgaande verkeer worden afgesloten en wordt het verkeer omgeleid middels borden zoals weergegeven op de tekening Afsluiten kruispunt De Kraaldert – De Aaldor

Wat gaan we doen?

–       Asfalt verwijderen;
–       Aanleg riolering;
–       Aanbrengen wegfundering incl. puinfundering

Het asfalt wordt pas eind april / begin mei 2018 aangebracht gelijktijdig met de overige asfalteringswerkzaamheden

Tijdsduur van afsluiting?

De verwachting is dat de afsluiting t.b.v. bovenstaande werkzaamheden ca. 2 weken zal gaan duren. Nadat bovengenoemde werkzaamheden klaar zijn willen wij tijdelijk het verkeer laten rijden over een afgewerkte puinbaan tot het moment dat we de volledige nieuwe ontsluitingsweg De Kraaldert gaan asfalteren. Voor het asfalteren zal het kruispunt nog een keer afgesloten moeten worden gedurende 2-3 dagen. Met betrekking tot de exacte tijdstippen voor het uitvoeren van de asfalteringswerkzaamheden zal nog nadere informatie volgen zodra dit bekend is.

Bereikbaarheid bedrijven

De bedrijven op Hondsgemet blijven bereikbaar en met de bedrijven die aan het werk vak grenzen zal indien nodig afzonderlijk overleg plaatsvinden.

Vragen ?

Wanneer ondernemers nog vragen hebben over deze mail of onze werkzaamheden kunnen ze contact opnemen met Chris van Bergeijk (toezichthouder namens de gemeente) die te bereiken is op telefoonnummer 06-23568204