Glasvezel Kosten

Afhankelijk van uw situatie zijn de kosten verschillend, die worden hieronder uitgesplitst.

Aansluitkosten Nieuwe Aansluiting (eenmalig)

Eenmalige aansluitkosten bedragen vanaf € 1.875,00 excl. BTW per aansluiting, hiervoor wordt de bestaande mantelbuis aangesloten op de Glasvezelring, de daadwerkelijke glasvezel tot aan de meterkast binnen gebracht en afgewerkt op het ISRA punt. Indien geen mantelbuis (minimaal een diameter van 25mm) aanwezig is, wordt deze op basis van meerwerk aangelegd. Hiervoor wordt een door Coöperatie Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA gekozen partner een maatwerk offerte opgesteld. U kunt uw aanvraag uitzetten bij de secretaris.

Aansluitkosten Bestaande Aansluiting (eenmalig)

U heeft reeds de fysieke glasvezel verbinding inpandig en deze moet (bijvoorbeeld bij het betrekken van een nieuwe huurder) opnieuw geactiveerd worden. Kosten hiervoor zijn op basis van nacalculatie, afhankelijk van inrichting meterkast, aanwezigheid modem etc.

Belichtingskosten gevestigd op Bedrijventerrein Hondsgemet (maandelijks)

Belichtingskosten ad € 61,70 excl. BTW per maand, te voldoen aan de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA. Iedereen die gebruik maakt van Glasvezel op het Hondsgemet is verplicht deze kosten te betalen. Deze kosten zijn voor het beheer en management van de apparatuur en Vlans vanaf de Ndix te Tiel via de WTR (Wijk Technische Ruimte) tot aan de klantlocatie. Deze kosten worden op uw contributiefactuur in rekening gebracht, vanaf het moment dat uw verbinding fysiek operationeel is. Dit staat los van of uw internet abonnement bij de door uw gekozen provider reeds actief is.

Belichtingskosten gevestigd buiten Bedrijventerrein Hondsgemet (maandelijks)

Contributiekosten ad € 55,00 per maand excl. BTW + Belichtingskosten ad € 61,70 excl. BTW per maand, te voldoen aan de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA. Iedereen die gebruik maakt van Glasvezel via Hondsgemet is verplicht deze kosten te betalen. Deze kosten zijn voor het beheer en management van de apparatuur en Vlans vanaf de Ndix te Tiel via de WTR (Wijk Technische Ruimte) tot aan de klantlocatie. Deze kosten worden op uw contributiefactuur in rekening gebracht vanaf het moment dat uw verbinding fysiek operationeel is. Dit staat los van of uw Internet Abonnement bij de door uw gekozen provider reeds actief is.

Abonnementskosten (maandelijks)

Naast de belichtingskosten welke u aan de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA betaalt, heeft u een abonnement met uw Internet Service Provider nodig. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het abonnement en de diensten welke u bij hun afneemt. De Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA is hier geen partij in. Hier kunt een lijst van providers vinden welke op het NDIX Netwerk hun diensten leveren.