Beveiliging

Algemeen

Bedrijventerrein Hondsgemet wordt op avonden en in het weekend afgesloten d.m.v. een dynamische afsluiting. Roadblocks komen uit de grond waardoor (vracht)autos geen directe toegang hebben tot het bedrijventerrein. Door middel van aanmelding via een camera/intercom systeem bij de afsluiting kan toegang verkregen worden op momenten dat de afsluiting in werking is.

In de praktijk betekent dit dat indien men het bedrijventerrein wil betreden, u op de intercom belt op het moment dat u voor een dichte poort staat. U kijkt in de camera, geeft uw naam en bestemming door aan de meldkamer en de poort wordt geopend. Bij het afrijden doet u hetzelfde.

Al deze informatie wordt op basis van de daarvoor geldende privacy regels behandeld en is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe rechthebbende instanties.

 

Sluitingstijden

Weekdagen: 21:30 t/m 5:30
Weekend: Zaterdag 17:00 t/m Maandag 5:30

 

Evenementen

Indien u een evenement heeft, denk aan een bedrijfsfeest of open dag met veel vervoersbewegingen, dan is het noodzakelijk dat de meldkamer op de hoogte is. U kunt ons hiervan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar het secretariaat. Als daar reden toe is, kunnen wij dit afstemmen met de meldkamer. Dan wordt gezorgd dat de doorstroom niet stagneert.